Sunny Day Co.Sunny Day Co.

 
Културен туризъм
България е сред първите 20 страни, подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство (приета в Париж на 16.11.1972 г., в сила от 1975 г.). Българските културни и природни паметници, включени в Списъка на световното културно и природно наследство, са девет: Казанлъшката гробница, Тракийската гробница край с. Свещари, Старият Несебър, Мадарският конник, Скалните църкви край с. Иваново (Русенско), Боянската църква, Рилският манастир и двата природни резервата – Пирин и Сребърна. Всички те са със специален статут и са защитени от Конвенцията.

ТА „Слънчев ден” Ви предлага да организира Вашето посещение на уникалните български паметници, включени в списъка на Световното културно насладство на ЮНЕСКО:

Казанлъшката гробница
Ивановските скални църкви
Тракийската гробница край с. Свещари
Мадарския конник
Несебър
Рилския манастир
Боянската църква

С нас можете да посетите и много други удивителни места и забележителности, свързани с българската култура, история и традиции.

За примерна програма и цени моля, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Казанлъшка гробница

Тракийска куполна гробница от края на IV и началото на III век пр. Хр. Открита в могила край Казанлък, близо до Севтополис, столицата на тракийския цар Севт III, тя e шедьовър на тракийската архитектура. Състои се от преддверие, коридор и куполна гробна камера, изградени от тухли и камък. Единственият в България цялостно съхранен паметник на живописта от ранноелинистичната епоха, гробницата е уникална със стенописите си. В коридора са изписани бойни сцени, а стенописите в кръглата камера представят погребалните ритуали и културата на траките. Гробницата е включена в Списъка на световното културно и природно наследство през 1979 г.

.

Ивановски скални църкви

Църквите са част от големия манастирски комплекс “Св. Архангел Михаил”, един от най-големите духовни и книжовни центрове в България през Средновековието. Той е създаден в периода от ХІ до ХІV век от монаси аскети – граматици и книжовници, изградили десетки монашески килии, скални църкви и параклиси с уникални стенописи в стила на търновската и цариградската живопис от ХІV век, свидетелство за богатия културен и духовен живот по време на Втората българска държава. Включени са в Списъка на световното културно и природно наследство през 1979 г.

 

Гробница край Свещари

Тракийско-елинистична гробница от първата половина на ІІІ в. пр. Хр., уникална със съчетанието на скулптура, живопис и архитектура. Централната камера е богато украсена с каменна пластика, релефи и стенописи, а блоковете на трите стени, оформени като колонада, се поддържат от 10 кариатиди. Погребалният ритуал, строителната техника, архитектурното оформление и украсата свидетелстват, че в гробницата е погребан тракийски владетел. Включена в Списъка на световното културно и природно наследство през 1985 г.

 

Мадарски конник

Единственият скален релеф в Европа от ранното Средновековие е изсечен през VІІІ – ІХ век върху отвесна скала на 23 метра височина. Релефът изобразява конник в естествена големина, хвърлил копие върху повален под краката на коня лъв, и тичащо след коня куче. Образец на средновековното българско изкуство, Мадарският конник символизира мощта на българската държава от ханския й период. Включен в Списъка на световното културно и природно наследство през 1979 г.

 

Старият Несебър

Разположен на малък полуостров на Черно море, Несебър е един от най-старите градове в Европа. Основан 3000 години пр. Хр. от траките, смятан за най-богатия на архитектурни паметници град в средновековна България, със своите 23 църкви и паметници – от раннохристиянска базилика до куполна византийска църква – отразяващи архитектурното и художествено влияние на гръцката, римската и византийската епоха, градът носи романтичния дух на старата Месемврия. Включен в Списъка на световното културно и природно наследство през 1983 г.

 

Рилски манастир

Смята се, че е основан от отшелника Иван Рилски през X век, по време на царуването на цар Петър (927 – 968). От самото си създаване манастирът се е радвал на голяма почит и привилегии. Всички наши царе от Иван Асен II (1218 – 1241) до падането на България под османско владичество по времето на Иван Шишман (1393) са му правели големи дарения. Националното Възраждане от XVIII и XIX век дава тласък за цялостното възстановяване и обновяване на манастира, след като е бил неколкократно разграбван и опустошаван. Рилският манастир е изключителен паметник на българската средновековна и възрожденска архитектура и живопис. Едно от най-ценните неща е иконостасът в църквата „Рождество Богородично” със своята невероятна дърворезба. Стенописите са завършени през 1846 г. и са дело на много майстори, но само известният Захари Зограф се е подписал под своите рисунки. В църквата има и голям брой стойностни икони, създадени между XIV и XIX век. Манастирският комплекс впечатлява и със своите размери. Четириетажната жилищна част се състои от не по-малко от 300 монашески килии, 4 параклиса, игуменска стая, кухня, библиотека и стаи за дарители. Рилският манастир е обявен за национален исторически паметник през 1976 г., а през 1983 г. е вписан в Списъка на световното културно и природно наследство.

Боянска църква

Строена през ХІ век, църквата е прочута с уникалните си средновековни стенописи от 1259 г., дело на неизвестен майстор зограф от периода на Второто българско царство. Изобразените сцени и композиции на светци и ангели, както и ктиторските портрети са забележителни с излъчването на духовност, хуманизъм и реализъм и имат неоценима художествена и документална стойност. Боянската църква е включена в Списъка на световното културно и природно наследство през 1979 г.

 

Пловдив и Бачковски манастир

Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Смята се, че той е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина и Константинопол. Няма точен отговор на въпроса за възрастта на града. През 1975 г. са разкрити останки от религиозна постройка от периода на Критско-Микенската култура, сравнима само с находката на остров Кносос. В града са съхранени архитектурни забележителности от времето на римляните, Византия и Средновековието. Старият град, или градът на Трихълмието, е известен с възрожденската си архитектура от XVIII – XIX век.

Бачковският манастир е основан през 1083 г. от византийския военачалник от грузински произход Григорий Бакуриани. Разрушен е от турците през ХV – ХVІ в. и е възстановен през ХVІІ в. Втори по големина в България, манастирът има два двора, обградени от внушителни постройки. В по-малкия двор се намира черквата “Св. Николай” (1834), изографисана от Захарий Зограф (1840). Манастирът е прочут със старинната чудотворна икона на Света Богородица от 1310 г. В манастирската трапезария (1601) се намира най-голямата стенописна композиция в България “Изнасянето на чудотворната икона”.

Народен парк “Пирин”

Паркът обхваща по-голямата част от Пирин планина като защитена територия, създадена, за да се запази неповторимият ландшафт на планината. Продължителната ледникова дейност е образувала причудливи форми на гребените, заострени форми на върховете, обширни ледникови долини и дълбоки циркуси, повечето украсени с кристално чисти езера. Горите заемат голяма част от площта на парка, а дърветата, които са на възраст между 280 и 1000 години, са обявени за природни забележителности. Паркът е богат с уникални екосистеми, топли минерални извори и редки растителни и животински видове, голяма част от които са включени в Червената книга на планетата. Включен е в Списъка на световното културно и природно наследство през 1983 г.

Биосферен резерват “Сребърна”

Уникално земно кътче, съхранило през хилядолетията чистотата и първичната сила на природата. Със своето изключително богатство на растителни и животински видове резерватът, обхващащ езерото “Сребърна” и територията край него, е една от най-интересните и типични влажни зони в Европа, главна спирка по т. нар. Via Pontica, най-важното миграционно трасе между Северна Европа и Централна Африка. Флората е представена от над 300 вида висши растения, а птичият и животинският свят е изключително богат с редки и ценни представители на националния и световния генетичен фонд (около 220 вида птици, 44 вида бозайници, 23 вида риби, 10 вида земноводни и 11 вида влечуги). Включен в Списъка на световното културно и природно наследство през 1983 г.

 
  Copyright © 2004-2016 Sunny Day Co. All rights reserved. Design by Alimex